متفرقه

دان کن ذرت
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
سبزی خرد کن بشکه ای
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

سبزی خرد کن بشکه ای

سبزی خرد کن بشکه ای در سایز ها ...

ادامه مطلب
سبزی خورد کن بشقابی
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

سبزی خورد کن بشقابی

سبزی خورد کن بشقابی ...

ادامه مطلب
پاپ کرن برقی کابین دار و ساده
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

پاپ کرن برقی کابین دار و ساده

پاپ کرن برقی کابین دار و ساده ...

ادامه مطلب
دستگاه کره گیر
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دستگاه کره گیر

انواه دستگاه کره گیر ...

ادامه مطلب
دستگاه پشمک زنی
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دستگاه پشمک زنی

انواع دستگاه های پشمک زنی ...

ادامه مطلب
دستگاه حلیم صاف کن
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دستگاه حلیم صاف کن

انواع دستگاه حلیم صاف کن ...

ادامه مطلب
دستگاه نوشابه ساز
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دستگاه نوشابه ساز

انواع دستگاه های نوشابه س ...

ادامه مطلب
مخلوط کن خارجی
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

مخلوط کن خارجی

انواع مخلوط کن های خارجی ...

ادامه مطلب
بستنی ساز
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

بستنی ساز

بستنی ساز ایرانی و خارجی ، دو ...

ادامه مطلب
شیر گرمکن
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

شیر گرمکن

شیر گرمکن در مدل های مختلف ...

ادامه مطلب
اسپرسو
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

اسپرسو

اسپرسو در مدل های مختلف ...

ادامه مطلب
آب سرد کن صنعتی
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

آب سرد کن صنعتی

آب سرد کن صنعتی در مدل های مخت ...

ادامه مطلب
پوست کن
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
پوست کن
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

پوست کن

پوست کن  در سه مدل  ...

ادامه مطلب
خلال کن و رنده
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
سیخ شور تایمدار و ساده
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

سیخ شور تایمدار و ساده

سیخ شور تایمدار و ساده ...

ادامه مطلب
سیخ گیر تمام اتوماتیک
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

سیخ گیر تمام اتوماتیک

سیخ گیر تمام اتوماتیک  بر ...

ادامه مطلب