انواع دستگاه های پهن کن

خمیر پهن کن پیتزا
۲۸ مرداد ۱۳۹۷

خمیر پهن کن پیتزا

خمیر پهن کن پیتزا  ...

ادامه مطلب
پهن کن نواری بدون میز
۲۸ مرداد ۱۳۹۷

پهن کن نواری بدون میز

پهن کن نواری بدون میز ایرانی و ...

ادامه مطلب
پهن کن نواری میزدار
۲۸ مرداد ۱۳۹۷

پهن کن نواری میزدار

پهن کن نواری میزدار ایرانی و خ ...

ادامه مطلب
خمیر پهن کن کره ای 9000
۷ مرداد ۱۳۹۷

خمیر پهن کن کره ای 9000

پهن کن کره ای برای استفاده قنا ...

ادامه مطلب
پهن کن بدون نوار مدل 1000
۷ مرداد ۱۳۹۷

پهن کن بدون نوار مدل 1000

  انواع دستگاه های خمی ...

ادامه مطلب