انواع دستگاه های خمیرگیر

میکسر قنادی
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
میکسر
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

میکسر

میکسر در سایز های مختلف ایرانی ...

ادامه مطلب
رول کن فانتزی
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
کاتر خمیر برای نانوایی
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

کاتر خمیر برای نانوایی

کاتر خمیر برای نانوایی ...

ادامه مطلب
دستگاه چانه گیر نانوایی
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دستگاه چانه گیر نانوایی

دستگاه چانه گیر نانوایی ساده و ...

ادامه مطلب
دستگاه کلوچه زنی
۲۸ مرداد ۱۳۹۷

دستگاه کلوچه زنی

دستگاه کلوچه زنی ایرانی و خارج ...

ادامه مطلب
دستگاه مشهدی زن
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
خمیر کن 40، 70، 90، 120و 180 کیلویی
۶ مرداد ۱۳۹۷

خمیر کن 40، 70، 90، 120و 180 کیلویی

خمیر گیر در انواع سایز ها از 5 ...

ادامه مطلب