انواع دستگاه های فر

کباب ترکی رومیزی
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

کباب ترکی رومیزی

انواع کباب ترکی های رومیزی ...

ادامه مطلب
دستگاه فر گردان تک کابینی
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دستگاه فر گردان تک کابینی

دستگاه فر گردان تک کابینی ...

ادامه مطلب
کباب پزی دمنده گازی
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

کباب پزی دمنده گازی

کباب پزی دمنده گازی ...

ادامه مطلب
فر گردان برای نان
۲۸ مرداد ۱۳۹۷

فر گردان برای نان

فر گردان برای نان در اندازه ها ...

ادامه مطلب
داغ زن قنادی
۲۸ مرداد ۱۳۹۷

داغ زن قنادی

داغ زن قنادی در سایز های مختلف ...

ادامه مطلب
فر طبقه ای مخصوص نان های حجیم
۲۸ مرداد ۱۳۹۷

فر طبقه ای مخصوص نان های حجیم

فر طبقه ای مخصوص نان های حجیم ...

ادامه مطلب
فر پیتزا گردان
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
فر پیتزای ریلی
۲۸ مرداد ۱۳۹۷

فر پیتزای ریلی

فر پیتزای ریلی ایرانی و خارجی ...

ادامه مطلب
سرخ  کن سبد مبله
۲۸ مرداد ۱۳۹۷

سرخ کن سبد مبله

سرخ  کن سبد مبله در انداز ...

ادامه مطلب
گرمخانه مرغ سخاری دیجیتال
۲۸ مرداد ۱۳۹۷

گرمخانه مرغ سخاری دیجیتال

گرمخانه مرغ سخاری دیجیتال ویتر ...

ادامه مطلب
 دستگاه مرغ سوخاری کنتاکی
۲۸ مرداد ۱۳۹۷

دستگاه مرغ سوخاری کنتاکی

 دستگاه مرغ سوخاری کنتاکی ...

ادامه مطلب
سرخ کن سبده رومیزی برقی و ساده
۲۸ مرداد ۱۳۹۷

سرخ کن سبده رومیزی برقی و ساده

سرخ کن سبده رومیزی برقی و ساده ...

ادامه مطلب
فر پیتزای صندوقی
۲۸ مرداد ۱۳۹۷

فر پیتزای صندوقی

فر پیتزای صندوقی ...

ادامه مطلب
شوت  سیب زمینی
۲۸ مرداد ۱۳۹۷

شوت سیب زمینی

شوت  سیب زمینی در سایز ها ...

ادامه مطلب
تاپینگ پیتزا
۲۸ مرداد ۱۳۹۷

تاپینگ پیتزا

تاپینگ پیتزا  در سایز های ...

ادامه مطلب
جوجه گردان
۲۸ مرداد ۱۳۹۷

جوجه گردان

جوجه گردان در سایز های مختف گا ...

ادامه مطلب
هات داگ پز ریلی
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
شوت همبرگر و پیتزا
۲۸ مرداد ۱۳۹۷

شوت همبرگر و پیتزا

شوت همبرگر و پیتزا در طبقه های ...

ادامه مطلب