محصولات

دستگاه کباب زنی رومیزی
۱۱ بهمن ۱۳۹۷

دستگاه کباب زنی رومیزی

کباب زنی رومیزی برای کبابی&zwn ...

ادامه مطلب
قاپان ساده و دیجیتال
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

قاپان ساده و دیجیتال

قاپان ساده و دیجیتال  در ...

ادامه مطلب
پاتیل استیل
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

پاتیل استیل

انواع پاتیل استیل در چرخ ...

ادامه مطلب
دان کن ذرت
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
سبزی خرد کن بشکه ای
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

سبزی خرد کن بشکه ای

سبزی خرد کن بشکه ای در سایز ها ...

ادامه مطلب
سبزی خورد کن بشقابی
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

سبزی خورد کن بشقابی

سبزی خورد کن بشقابی ...

ادامه مطلب
پاپ کرن برقی کابین دار و ساده
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

پاپ کرن برقی کابین دار و ساده

پاپ کرن برقی کابین دار و ساده ...

ادامه مطلب
آسیاب
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

آسیاب

انواع دستگاه های آسیاب در سایز ...

ادامه مطلب
دیگ خورشت پز
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دیگ خورشت پز

دیگ خورشت پز و پلو پز در سایز ...

ادامه مطلب
کباب ترکی رومیزی
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

کباب ترکی رومیزی

انواع کباب ترکی های رومیزی ...

ادامه مطلب
دستگاه کره گیر
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دستگاه کره گیر

انواه دستگاه کره گیر ...

ادامه مطلب
دستگاه پشمک زنی
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دستگاه پشمک زنی

انواع دستگاه های پشمک زنی ...

ادامه مطلب
دستگاه حلیم صاف کن
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دستگاه حلیم صاف کن

انواع دستگاه حلیم صاف کن ...

ادامه مطلب
شیرینگ
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

شیرینگ

دستگاه شیرینگ ...

ادامه مطلب
دستگاه نوشابه ساز
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دستگاه نوشابه ساز

انواع دستگاه های نوشابه س ...

ادامه مطلب
مخلوط کن خارجی
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

مخلوط کن خارجی

انواع مخلوط کن های خارجی ...

ادامه مطلب
شربت سرد کن
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

شربت سرد کن

مجموع دستگاه های شربت سرد کن ...

ادامه مطلب
آب پرتقال گیر
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

آب پرتقال گیر

انواع آب پرتقال گیر حجمی ...

ادامه مطلب